Părintele Cleopa – Dreapta Credință

9:30 pm, septembrie 14, 2010 în Catolicism, Cuvinte de folos, Despre secte, Despre învătături greșite, Erezii, Părintele Cleopa de admin

Parintele Cleopa

Parintele Cleopa

Auzim întotdeauna în Simbolul Credintei, că noi, ortodocsii, credem întru Una Sfântă, Sobornicească si Apostolească Biserică. Una, nu o sută. Băgati de seamă! Vai si amar de cei care s-au despărtit de Biserica lui Hristos. Nu există o mie de biserici! Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă în întreaga lume! Cei ce s-au despărtit de Biserică nu au mântuire. Biserica este stâlp si întărire a adevărului! Biserica este Trupul lui Hristos, cum zice marele Apostol Pavel, al cărui Cap este în ceruri.

Cei ce s-au rupt de Biserică si au trecut la vreo sectă oarecare, n-au mântuire în vecii vecilor, măcar de-ar face orice faptă bună! Pentru că acelasi apostol a spus: Credinta este moartă fără fapte si faptele fără dreapta credintă sunt moarte! Sfântul Efrem Sirul zice: Când mintea a părăsit scopul blagocesstei – adică al dreptei credinte–, toate faptele bune nu mai folosesc. Si fachirii cei din India si bonzii si yoghinii postesc si se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos.

Nu primeste Dumnezeu nici o faptă bună, dacă nu se face după dreptarul Ortodoxiei. Auzi ce spune marele Apostol Pavel? Pacea peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta si peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce umblă în dreapta credintă. Nu este mântuire afară de Biserică! Biserica-i Trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă: Iată că acest copac, să zicem că este încărcat cu roade până în vârf, sau cu flori; si deodată o ramură a lui se rupe si cade pe pământ, încărcată de flori sau de roade. Să-mi spuneti mie, mlădita aceea mai poate rodi? Mai poate înflori mai departe?

Nu! Dar la ce-i bună? Se usucă si în foc se aruncă. Hristos a spus că El este Capul Bisericii. Eu sunt buciumul vitei si voi sunteti ramurile. Toată mlădita care rămâne în bucium, aduce roadă multă. Si aceea care se rupe si cade din bucium, se taie – zice – si în foc se aruncă. Asa este cu oricine s-a rupt de Biserică. În general, orice sectă ar fi, care s-a rupt de Biserică, este sortită focului celui vesnic. Nu mai are seva Duhului Sfânt! Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în Biserica Sa prin punerea mâinilor. Toti apostolii au fost episcopi, si ei, prin punerea mâinilor, au sfintit alti episcopi, cum au fost Tit, Timotei, Filimon si ceilalti.

Prin punerea mâinilor, arhiereul trimite mai departe, prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt peste toti preotii si diaconii, iar preotul, după ce a primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte Taine cuvenite lui, sfinteste pe toti credinciosii. Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai si numai pe calea care a arătat-o Hristos.Hristos le spune Apostolilor: Nu voi M-ati ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. Oare când alege Dumnezeu, poate să gresească? Cine stie inimile si rărunchii fiecăruia mai bine ca Dumnezeu? Când a ales El 12 apostoli si alti 70, apoi alesi sunt! Si nu numai că i-a ales, dar le-a dat mari puteri si privilegii la acesti alesi ai Săi.

Că nu la tot omul si la tot sectarul a dat Hristos putere să lege si să dezlege păcatele lumii sau să boteze sau să facă minuni sau să scoată dracii sau să facă alte semne! Nu! Acestor 12 Apostoli, pe care I-a ales, le-a spus: Stati în Ierusalim, până vă veti îmbrăca cu putere de sus! Până a venit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc si i-a îmbrăcat cu putere. Ce spun nebunii de penticostali, că au botezul cu Duhul Sfânt? Anatema acestei păreri blestemate! Numai Apostolii au Botezul cu Duhul Sfânt si cu foc, că lor li s-a dat putere să predice, să învete si să propovăduiască. Si le-a spus: Întru numele Meu draci veti scoate si în limbi noi veti grăi. Si mai departe, lor le-a dat putere să facă minuni, lor le-a dat putere să predice si tot lor Apostolilor, le-a dat putere să dezlege păcatele lumii.

Ce zice Sfântul Evanghelist Ioan? A suflat asupra lor si le-a zis: Luati Duh Sfânt! Cărora veti ierta păcatele, se vor ierta lor si cărora le veti tine, vor fi tinute! (20, 22). Deci numai prin Biserică se poate face iertarea păcatelor; numai Biserica are putere, prin preotii si arhiereii săi, să lege si să dezlege păcatele lumii. Nu vă înselati de nebunii aceia, care vă învată că pot ei ierta păcatele afară de preot si de episcop! Niciodată să nu credeti minciunile lor! Hristos a dat putere Apostolilor Săi, si Apostolii, prin punerea mâinilor, au dat putere la episcopi si la preoti.

Deci fără preot nu este mântuire, fără preot nu este iertare si dezlegare! Fără harul preotiei si al arhieriei nu este Biserică, că zice Sfântul Ciprian: Fără arhierei, Biserica nu este Biserică, si fără preot, crestinul nu se poate numi crestin. Deci, tineti-vă de Biserica lui Hristos, care de 2.000 de ani stăpâneste miliarde de suflete! Nu iesiti din corabia mântuirii! Nu vă băgati în luntre sparte si vă aruncati în valurile iadului si să vă pară că vă mântuiti afară de Biserică!

Cine este afară de Hristos, acela este afară de Biserică! Cine este afară de Biserică, acela este afară de Hristos! Pentru că Biserica este Trupul lui Hristos, rămâneti în Hristos, rămâneti în „buciumul vitei”, în trunchiul si trupul lui Hristos, care este Biserica, si nu vă înselati că mai este mântuire afară de Biserică! Dumnezeu să vă ajute. Amin.