Parintele Arsenie Boca: Incercarile

12:26 am, martie 26, 2011 în Cuvinte de folos, Parintele Arsenie Boca de admin

„Dumnezeu ne iartă uşor, însă noi, oamenii, fiind uşuratici cu firea şi scurţi la minte, trebuie să ne întărim în starea de pace cu Dumnezeu prin osteneală sau prin nevoinţă multă. Vinovăţia ne-o iartă Dumnezeu îndată după mărturisire. Cu obişnuinţa de a păcătui trebuie să ne luptăm noi, uneori, toată viaţa. Această vreme de amărăciune care ne învaţă minte ca să nu ne mai întoarcem la cele dintâi e chiar vremea de întărire a sănătăţii noastre sufleteşti. Aceasta ne învaţă cel mai bine calea lui Dumnezeu.
Să nu uităm că una e lupta şi suferinţa omului mărturisit şi alta e suferinţa omului nemărturisit. Unul e luminat la minte, liniştit şi câştigă din nou nevinovăţia; celălalt e întunecat, îndărătnic şi mai mult se afundă. Unul e ascultător de duhovnic, – asta-i uşurează răbdarea încercărilor; celălalt nu ascultă de nimeni, ceea ce-i face îndreptarea cu neputinţă.”
Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.

(Preluat de pe cristiserban.wordpress.com)