Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe

4:43 pm, mai 8, 2011 în Cuvinte de folos, Duminica Sfintelor Mironosițe de admin

“Mironosiţele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: De ce socotiţi pe Cel viu cu cei morţi? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormînt!”

În Duminica a treia după Paşti, numită şi “Duminica Femeilor Mironosiţe”, prăznuim potrivit sinaxarului din Penticostar pomenirea femeilor purtătoare de miruri de mare preţ care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morţi. Tot în această Duminică se face pomenire de Iosif cel cu bun chip sau de neam nobil şi de Nicodim, care au fost martori ai îngropării Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfintele femei mironosiţe si-au dedicat viaţa cu desăvîrşire lui Hristos, ele au plecat cu El pînă la cruce, au suferit împreună cu El, au plîns sfîsiinduşi sufletul cînd cuiele barbarilor lau ţintuit pe cruce şi au înghiţit spaima morţii atunci cînd lau îngropat.Tot ele însă cu bărbăţie şi tărie au mers a doua zi cu miruri pentru a unge Trupul Mîntuitorului,dupa tradiţie dînd dovada de curaj şi dragoste de aproapele. Pentru jertfirea de sine şi tăria pe care au avut-o Hristos a ales ca ele sa fie primele care să guste din bucuria Învierii Sale şi sa binevestească această veste apostolilor.Ele au plîns mai mult şi lor li sa dat mîngîere întîi, precum se zice la Fericiri ”Fericiţi cei ce plîng, ca aceia se vor mîngîea”. Fiind mai slabe dupa fire , dar puternice în duh şi dragoste, Hristos le-a dat lor întîetatea pentru bucurie.