Despre gandul de ispita.

5:58 pm, aprilie 21, 2012 în Concentrate duhovnicesti, Cuvinte de folos, Sfaturi Duhovnicești de admin

Când anume trebuie să acţionăm în atac şi când în apărare?Experienţa ne învaţă aceasta. Unora le e mai bine să acţioneze în primul fel, altora – în l doilea, sau când într-unul, când în altul. Dar îndeobşte se ştie că pe primele trepte este mai bine să acţionăm în apărare sau în retragere… Adică, atunci, când ne vine un gând de ispită sau un simţământ păcătos, să nu ne apucăm a căuta gândurile şi acţiunile cu care să-l alungăm, ci, abătându-ne atenţia de la ele, să ne adresăm Domnului şi, alipindu-ne de El vederea minţii, să-L implorăm cu osârdie ca să ne izbăvească de duşmanii năvălitori, asemenea copiilor neputincioşi la ivirea unui pericol din partea oamenilor sau a animalelor, care nu se iau la luptă cu aceştia, ci aleargă ţipând la tata sau la mama, nădăjduind că ei îi vor scăpa de necaz. Unii rămân toată viaţa cu această singură armă. Dumneavoastră, pare-se, cunoaşteţi acest lucru din capitolele lui Isihie Presbiterul. Dacă aţi uitat, recitiţi-le. Stăruiţi în această din urmă direcţie şi niciodată nu veţi fi în pierdere.

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină