Duminicile Postului Mare

2:14 pm, martie 27, 2011 în Duminicile Postului Mare, Postul Sfintelor Pasti de admin

Sfântul şi Marele Post este un pelerinaj duhovnicesc spre Patimile şi Învierea Domnului. Părinţii Bisericii au hotărât ca, în toată această perioadă, slujbele şi viaţa eclezială în general să se desfăşoare după rânduieli speciale.

Duminicile Postului sunt repere ale drumului pe care creştinul îl parcurge spre luminatul Praznic al Învierii: de la modelul de om îndumnezeit pe care-l vedem în icoană la Duminica Ortodoxiei şi exemplul pocăinţei Sfintei Maria Egipteanca şi până la smerenia Mântuitorului Hristos care intră în Ierusalim pentru a fi răstignit pentru păcatele noastre.

„Duminicile din Postul Mare prăznuiesc două evenimente. Citim în Evanghelie spre exemplu pentru a vedea însemnătatea duminicii respective şi în acelaşi timp este urmată şi de un sfânt, adică prima duminică sau a Sfântului respectiv. Avem aceste exemple de sfinţi deosebiţi cum ar fi în Duminica a doua şi a patra, Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Ioan Scărarul, Scoaterea Sfintei Cruci care este deosebit de importantă pentru credincioşi şi Duminica Floriilor care este un praznic împărătesc închinat Mântuitorului”, a spus Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, după cum ne informează TRINITAS TV.

În primele cinci duminici ale Postului Mare se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.