Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru Parintele Arsenie Boca.

de admin

Necuratia sufletului

7:37 pm, iulie 27, 2011 în Concentrate duhovnicesti, Cuvinte de folos, Parintele Arsenie Boca de admin

Cea mai mare necurăţie a trupului este nimica toată faţă de necurăţia sufletului pângărit. Puţină apă şi puţin săpun este de ajuns ca toată murdăria trupului să fie spălată: şi noroiul, şi murdăria, şi păduchii şi urâciunea. Însă murdăria sufletului nu se poate spăla cu niciun mijloc până ce nu se înnoieşte sufletul. Un parchet murdar se spală fără să fie nevoie să-l înlocuieşti cu altul nou, ca să fie curat.
Când camera are fereastră, este uşor ca aerul stricat să fie dat afară şi înlocuit cu aer proaspăt. Însă cum se va împrospăta aerul şi camerele lipsite de ferestre şi uşi? Sufletul care are vreo fereastră îndreptată spre Dumnezeu va fi uşor împrospătat, curăţat, renăscut. Însă cum se va curăţa sufletul întinat în care nu este nicio deschizătură îndreptată spre Dumnezeu, izvorul împrospătării şi al întineririi sufletului!?Pr. Arsenie Boca – Lupta duhovnicească cu lumea, trupul și diavolul

de admin

Pr. Arsenie Boca – Să ne ferim de judecăţile cele îndrăzneţe

7:30 pm, în Concentrate duhovnicesti, Cuvinte de folos, Parintele Arsenie Boca de admin

Zace în noi o tainică răutate, căreia-i place să descopere nedesăvârşirile fraţilor noştri şi iată de ce, gata stăm să-i judecăm, uitând că judecata inimilor numai dreptul lui Dumnezeu este. În loc de a cerceta cu atâta pornire ispititoare cugetul altuia, să ne coborâm în al nostru. Găsi-vom destule temeiuri să fim îngăduitori faţă de aproapele nostru şi să tremurăm pentru noi înşine. Nu ai decât sarcina ta însăţi şi nu vei răspunde decât de tine. “Nu judeca ca să nu fi judecat”.
Faptele dragostei
Pentru nimic în lume şi de dragul nimănui, nu se cade să faci nici cel mai mic rău, cu toate acestea, ca să aduci un ajutor celui care are nevoie de el, poţi uneori să amâni o bună lucrare sau să o înlocuieşti cu alta mai bună, căci atunci n-ai nimicit binele ci l-ai schimbat în unul mai mare.
Trebuie să suferim nedesăvârşirea altuia
Ceea ce omul nu poate îndrepta în sine însuşi sau în alţii, trebuie să le sufere cu răbdare, până ce Dumnezeu porunceşte altfel. Cugetă că poate e mai bine să fie aşa, ca să fi cercat prin răbdare, fără de care meritele noastre nu sunt mare lucru. Trebuie în toate acestea să te rogi lui Dumnezeu să te ajute să biruieşti aceste piedici, sau să le suferi cu blajinătate. Dacă cineva, lămurit odată sau de două ori, nu cade la aceeaşi părere cu tine,  nu mai avea dispută cu el, ci încredinţează toate în mâna lui Dumnezeu care ştie a scoate binele din rău, ca astfel să se împlinească voia Sa. Şi să fie slăvit în toţi robii Săi.
Dă-ţi osteneala să suferi cu răbdare lipsurile şi slăbiciunile altora, oricare ar fi ele, pentru că şi tu ai multe din acestea pe care trebuie să le sufere alţii. Că Dumnezeu a rânduit astfel, ca să ne învăţăm a ne purta sarcina unii altora – căci fiecare are sarcina sa – nimeni nu-i fără lipsuri, nimeni nu-şi este îndestulător sieşi, nimeni nu-i atât de înţelept să se poată îndruma singur, dar se cade să ne suferim, să ne mângâiem şi să ne ajutăm, să ne învăţăm şi să ne îndrumăm unii pe alţii. Ceea ce te face atât de supărăcios nu-i zelul pentru aproapele, ci o iubire de sine, năzuroasă, arţăgoasă, posomorâtă. Pietatea cea adevărată e blajină şi răbdătoare, fiindcă ea te arată cine eşti…
Din „Cararea Imparatiei”