Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru Parintele Arsenie Boca.

de admin

Din zicerile Parintelui Arsenie Boca

8:49 pm, aprilie 19, 2011 în Concentrate duhovnicesti, Cuvinte de folos, Parintele Arsenie Boca de admin

“Mã, nu toti din lume se prãpãdesc, nici toti din mãnãstire se mîntuiesc”

“Nici abuzul, nici refuzul”

“Cu mine de douã ori trebuie sã se întâlneascã omul…”

“Cine face curte nu face carte”

“Sã-ti feresti capul de frig si de prostie!”

“În mintea strîmbã si lucrul drept se strîmbã”

“Cea mai lungã cale este calea care duce de la urechi la inimã”

“Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse”

“Mustrarea învinge, dar nu convinge”

“Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare pãcãtos este mai mare decît iubirea celui mai mare sfînt fatã de Dumnezeu”

“Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate”

“Domnul Hristos a fost rãstignit cu spatele pe crucea materialã si cu fata pe crucea spiritualã”

“Să ai întelegere fatã de neputinta omeneascã”

de admin

Rugaciunea Părintelui Arsenie Boca

8:47 pm, în Despre rugăciune, Parintele Arsenie Boca de admin

Doamne Iisuse Hristoase,
ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase
ajută-mi ca rugăciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi:
Că umblăm împiedicându-ne prin întunerec, patimile ne-au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem:
Bolnav, Flămând şi fără haină.
Şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre,
umiliţi şi dosădiţi până la pământ.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi:
Pune foc temniţei în care Te ţinem,
aprinde dragostea Ta în inimile noastre,
arde spinii patimilor
şi fă lumină sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi:
Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul,
precum ai zis
că Duhul Tău Cel Sfânt Se roagă pentru noi
cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră
rămân pe jos neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi:
Că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem,
cât eşti de aproape de sufletele noastre
şi cât Te depărtăm prin micimile noastre.
Ci luminează lumina Ta peste noi
ca să vedem lumea prin ochii Tăi,
să trăim în veac prin viaţa Ta,
Lumina şi Bucuria noastră,
Slavă Ţie! Amin.