Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru 2012 iunie.

de admin

Făuritoarea chipurilor lui Dumnezeu

11:42 am, iunie 12, 2012 în Despre Familia Creștină, Despre Taina Nunții de admin

Cinstita nuntă e mai presus de tot darul pământesc, ca un pom roditor, ca o sădire aleasă, ca o rădăcină a fecioriei, ca lucrătoarea ramurilor cuvântătoare și însuflețite, binecuvântarea sporirii lumii, mângâietoarea neamului nostru, făuritoarea omenirii, zugrăvitoarea dumnezeieștii icoane.
Căsătoria l-a câștigat pe Domnul ca s-o binecuvinteze. Ea a primit să poarte lumea întreagă, căci a fost rânduită de Cel pe care l-a și înduplecat a se face om. Pentru aceea poate zice cu îndrăznire: „Iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu” (Is. 8, 18).
Traducere de Marius Ivașcu după Sf. Amfilohie al Iconiei, Cuvântări II,1 (PG 39, 45)

(Articol preluat de pe http://ortodoxiesiviata.blogspot.ro)

de admin

Nu disprețui căsătoria

11:14 am, în Despre Familia Creștină, Despre Taina Nunții, Sfaturi pentru tineri de admin

Tratând căsătoria cu atâta dispreț insulți înțelepciunea lui Dumnezeu și ocărăști toată creația. Dacă împreunarea este necurată, necurate sânt toate viețuitoarele care se nasc printr-însa, necurate sânteți și voi, ba chiar însăși firea oamenilore ste necurată. Cum va mai fi fecioară cea deja necurată?

Fugind de căsătorie ca de ceva spurcat, prin aceasta v-ați făcut mai spurcate decât toate, născocind o feciorie mai întinată decât curvia.

Nu ai avut relații trupești? Asta nu te face încă fecioară. Eu numesc fecioară numai pe aceea care, deși ar fi în stare să se căsătorească, totuși renunță la căsătorie. Dacă faci din căsătorie ceva interzis, fecioria nu mai este o alegere liberă, ci supunere față de o lege oarbă. Numărând căsătoria în rândul celor mai rele păcate, nu puteți pretinde că înfrânarea voastră este vrednică de laudă. A se abține de la ceva interzis nu poate fi un semn al nobleței și al vigorii unui suflet tânăr.

Cel ce înjosește căsătoria, micșorează și slava fecioriei. Cel ce o laudă, sporește mai mult minunea aceleia și o face mai strălucitoare. Căci ceea ce se arată a fi bun doar prin comparație cu ceva mai rău, nu poate fi foarte bun. Căsătoria este frumoasă și tocmai de aceea fecioria e vrednică de mirare, fiindcă întrece ceva deja socotit a fi bun.

Traducere de Marius Ivașcu după Sf.Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, VIII, 1 (SC 125, p. 115) :

(articol preluat de pe http://ortodoxiesiviata.blogspot.ro/2012/06/nu-dispretui-casatoria.html )