Despre Sinaxa ABC-ul Credinței

7:49 am, iulie 28, 2010 în Despre Sinaxa de admin

Icoana Tuturor Sfintilor

Icoana Tuturor Sfintilor

Sinaxa ABC-ul Credinței este construită în jurul cuvintelor Mântuitorului: ”Iată, stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” (Apocalipsa, 3:20)

Această Sinaxă se adresează tuturor celor ce doresc să afle Adevărul reprezentat de cuvintele Mântuitorului:

Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan, 14:6)

Orice om are o căutare lăuntrică a esenței vieții sale, orice om prin natura sa dată de Creator, își pune probleme, încă de la o vârstă fragedă: Cine sunt eu? De unde vin și unde merg? Care este sensul existenței mele?

De multe ori însă putem să credem că am găsit răspunsuri lumești, să cădem în capcane, în filozofii deșarte. Sau în alte cazuri, să ignoram total aceste întrebări, să nu “filozofăm”.

Căutarea Adevărului este pusă în noi de către Dumnezeu, la fel și nevoia de a crede cu tărie în ceva, de a ne raporta la ceva. Și avem și libertatea data tot de Dumnezeu de a ne alege singuri în ce să credem, ce anume să alegem ca axa de raportare a vieții noastre. Insă Mântuitorul spune:

“13. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află.

14. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află. “ (Matei, 7)

De multe ori alegem greșit, ne folosim liberul arbitru fără discernământ. Iar atunci când nevoia de a găsi adevărul, esența vieții, nu se îndreaptă spre cunoașterea lui Dumnezeu cel Adevărat, rătăcim, ne aflăm în înșelare.

Mulți dintre noi suntem des în această ipostază: căutăm alinare, liniște, pace sufletească, dar în locurile în care aceasta nu există cu adevărat, în locuri în care aceasta este prezentă aparent, ca un surogat, ca un drog. Căci cel rău pervertește tot, este tatal minciunii și al înșelării. Gândițî-vă o clipă la un drogat. Acesta dacă este întrebat, va spune că el este cel mai fericit! Aflat în plină înșelare, în transă, va descrie stările și senzațiile sale ca fiind ceva extraordinar. Insă noi toți ceilalți știm că nu este deloc așa, că acel om nu este deloc fericit, dimpotrivă, și că acele substanțe au efecte din cele mai grave asupra corpului său, dar mai ales în plan sufletesc. Aceasta este lucrarea celui rău, prezentă astăzi în lume, iluzia, minciuna, inșelarea, moleșirea spiritului nostru prin senzorial și prin plăceri deșarte, trupești. Să nu ne lăsăm înșelațî, să nu credem că fericirea înseamnă lucrurile lumești, averea, posesiile, desfătările trupești, faima, aprecierea oamenilor, căci toate aceste lucruri sunt lucrarea celui rău.

Adevărata liniște sufletească o putem trăi numai în comuniune cu Creatorul nostru, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mântuitorul zice:

“23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

24. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.

25. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;

26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.

27. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. ” (Ioan, 14)