Despre munca

7:32 pm, august 22, 2012 în Concentrate duhovnicesti, Cuvinte de folos, Sfaturi Duhovnicești de admin

Parintele Episcop Vasile Coman de la Oradea, spunea intr-o carte de predici a sa: „Munca e rugăciunea mâinilor”. E foarte, foarte frumos: „munca este rugăciunea mâinilor”. În Filocalie, în volumul I, este o scriere a Sfântului Ioan Casian intitulată: „Despre cele opt gânduri ale răutăţii” şi acolo, în al şaselea cuvânt, „Despre trândăvie”, se spune că cineva care munceşte, de obicei e luptat de un singur drac, pe când cei care nu muncesc, sunt luptaţi de o mulţime nenumărată de draci şi că e mai uşor să te lupţi cu unul decât cu mulţi.