Rânduiala citirii Sfintei Scripturi într-un an Bisericesc

9:09 pm, mai 24, 2011 în Cuvinte de folos, Sfanta Scriptura, Tradiție și Rânduieli Bisericești de admin

Una din căile unirii și ale hrănirii noastre cu Dumnezeu este citirea Sfintei Scripturi care ”este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 3, 16-17). Cuvintele Sfintei Scripturi sunt icoanele literale ale lui Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. Recomandăm cu insistență citirea programatică, regulată, zilnică, a Sfintei Scripturi, deoarece Hristos – Cuvântul lui Dumnezeu vine în noi și prin înțelegerea cuvintelor Lui rostite și împlinite în istoria mântuirii care este și istoria noastră. Căci și noi, cu cât cunoaștem și trăim mai intens întru noi înțelepciunea divină cuprinsă în Sfânta Scriptură, cu cât facem mai vii și lucrătoare întru noi cuvintele de viață dătătoare ale lui Dumnezeu, cu atât Îl cunoaștem mai mult, cu atât ne unim mai mult cu El prin harul Duhului Său Sfânt care a insuflat-o spre mântuirea noastră, a tuturor.

Oricum, în partea dreaptă a blogului, sub calendarul zilei se poate vedea și citi Evanghelia zilei, adică fragmentul evanghelic ce se citește la Sfânta Liturghie din ziua curentă.

Prezentăm mai jos întreaga rânduială de citire a Sfintei Scripturi, aşa cum se regăseşte ea în slujbele Bisericii Ortodoxe, în toate săptămânile anului, zi de zi, aşa cum au formulat-o Sfinţii Părinţi. Rânduiala începe, aşa cum este şi normal din noaptea Învierii, şi se derulează în patru mari perioade:

1. Perioada Penticostarului (50 de zile după înivere) numite mai jos ca săptămânile după Paşti.
2. Perioada Octoihului, sau a săptămânilor după Rusalii.
3. Perioada săptămânilor din Sfântul şi Marele Post.
4. Săptămâna Patimilor, care are o rânduială deosebită de citire a Scripturii.

Pentru că data Paştilor diferă de la an la an, diferă şi cele 4 perioade calendaristice, şi de aceea nu apar zilele şi lunile în dreptul fiecărei perioade.

Ca să ştiţi exact în ce săptămână suntem acum verificaţi localizarea zilei curente în calendarul ortodox anual.

1. Apostolul şi Evanghelia Săptămânilor după Paşti

Săptămâna I după Paşti:
În ziua de Paşti, la Liturghie – Ps 117, 23; Ps 134, 3; FA 1, 1-8; In 1, 1-17. În aceeaşi zi, la Vecernie: In 20, 19-25.
Luni: Ps 18, 4; Ps 18, 1; FA 1, 12-27, 21-26; In 1, 18-28.
Marţi: Lc 1, 47; Lc 1, 48; FA 2, 14-21; Lc 24, 12-35.
Miercuri: Ps 44, 20; Ps 44, 12; FA 2, 22-38; In 1, 35-51.
Joi: Ps 46, 6; Ps 46, 1; FA 2, 38-43; In 3, 1-15.
Vineri: Ps 103, 25; Ps 103, 1; FA 3, 1-18, Flp 2, 5-11; In 2, 12-22.
Sâmbătă: Ps 26, 1; Ps 26, 2; FA 3, 11-16; In 3, 22-33.

Săptămâna a II-a – a Tomii:
Duminică: la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – Ps 146, 5; Ps 134, 3; FA 5, 12-20; In 20, 19-31.
Luni: FA 3, 19-26; In 2, 1-11.
Marţi: FA 4, 1-10; In 3, 16-21.
Miercuri: FA 4, 13-22; In 5, 17-24.
Joi: FA 4, 23-31; In 5, 24-30.
Vineri: FA 5, 1-11; In 5, 30-47; 6, 1-2.
Sâmbătă: FA 5, 21-32; In 6, 14-27.

Săptămâna a III-a – a Mironosiţelor:
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ps 117, 14; Ps 117, 18; FA 6, 1-7; Mc 15, 43-47; 16, 1-8.
Luni: FA 6, 8-15; 7, 1-5, 47-60; In 4, 46-54.
Marţi: FA 7, 5-17; In 6, 27-33.
Miercuri: FA 8, 18-25; In 6, 35-39.
Joi: FA 8, 26-39; In 6, 40-44.
Vineri: FA 8, 40; 10, 1-19; In 6, 48-54.
Sâmbătă: FA 9, 19-31; In 15, 17-27; 16, 1-2.

Săptămâna a IV-a – a Slăbănogului:
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Ps 46, 6; Ps 46, 1; FA 9, 32-42; In 5, 1-15.
Luni: FA 10, 1-16; In 6, 56-69.
Marţi: FA 10, 21-33; In 7, 1-13.
Miercuri: Paremii la Vecernie: Mi 4, 2-5; 6, 2, 8; 5, 3; Is 55, 1; 12, 3-4; 55, 2-3, 7, 13; Pr 9, 1-11; FA 16, 6-18; In 7, 14-30.
Joi: FA 10, 34-43; In 8, 12-20.
Vineri: FA 10, 44-48; 11, 1-10; In 8, 21-30; Sâmbătă: FA 12, 1-11; In 8, 31-42.

Săptămâna a V-a – a Samarinencii:
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-20, iar la Liturghie – Ps 103, 25; Ps 103, 1; FA 11, 19-30; In 4, 5-42.
Luni: FA 12, 12-17; In 8, 42-51.
Marţi: FA 12, 25; 13, 1-12; In 8, 51-59.
Miercuri: FA 13, 13-24; In 6, 5-14.
Joi: FA 14, 20-28; 15, 1-4; In 9, 39-41; 10, 1-9.
Vineri: FA 15, 5-12; In 10, 17-28.
Sâmbătă: FA 15, 35-41; In 10, 27-38.

Săptămâna a VI-a – a Orbului
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – Ps 11, 7; Ps 11, 1; FA 16, 16-34; In 9, 1-38.
Luni: FA 17, 1-9; In 11, 47-57.
Marţi: FA 17, 19-28; In 12, 19-36.
Miercuri: FA 18, 22-28, In 12, 36-47.
Joi – Înălţarea Domnului: Paremii – la Vecernia Mare: Is 2, 2-3; Is 62, 10-63, 1-3, 7-9; Za 14, 1, 4, 8-11; la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ps 56, 7; Ps 56, 10; FA 1, 1-12; Lc 24, 36-53.
Vineri: FA 19, 1-8; In 14, 1-11.
Sâmbătă: FA 20, 7-12; In 14, 10-21.

Săptămâna a VII-a – a Sfinţilor Părinţi:
Duminică: Paremii – la Vecernia Mare: Fc 14, 14-20; Dt 1, 8-12, 15-17; Dt 10, 14-21; la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – FA 20, 16-18, 28-36; In 17, 1-13.
Luni: FA 21, 8-14; In 14, 27-31; 15, 1-7.
Marţi: FA 21, 26-32; In 16, 2-13.
Miercuri: FA 23, 1-11; In 16, 15-23.
Joi: FA 25, 13-19; In 16, 23-33.
Vineri: FA 27, 1-44; 28, 1; In 17, 18-26.
Sâmbătă: FA 28, 1-31, iar pentru morţi – 1 Tes 4, 13-17; In 21, 15-25, iar pentru morţi – In 5, 24-30.
Duminica Rusaliilor (Cincizecimii): Duminică: Paremii – la Vecernia Mare: Nm 11, 16-17, 24-29; Ioil 2, 23-32; 3, 1-5; Iz 36, 24-28; la Utrenie – In 20, 19-23, iar la Liturghie – Ps 18, 4; Ps 18, 1; FA 2, 1-11; In 7, 37-53; 8, 12.

2. Apostolul şi Evanghelia Săptămânilor după Rusalii

Săptămâna I după Rusalii:
Luni: Ef 5, 8-19; Mt 18, 10-20.
Marţi: Rm 1, 1-7, 13-17; Mt 4, 25; 5, 1-13.
Miercuri: Rm 1, 18-27; Mt 5, 20-26.
Joi: Rm 1, 28-32; 2, 1-9; Mt 5, 27-32.
Vineri: Rm 2, 14-29; Mt 5, 33-41.
Sâmbătă: Rm 1, 7-12; Mt 5, 42-48.
Duminică: Paremii – la Vecernie: Is 43, 9-14; Sol 3, 1-9; Sol 5, 16-6, 1; la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – Evr 11, 33-40; 12, 1-2; Mt 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30.

Săptămâna a II-a după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor:
Luni: Rm 2 , 28-29; 3, 1-18; Mt 6, 31-34; 7, 9-11.
Marţi: Rm 4, 4-12; Mt 7, 15-21.
Miercuri: Rm 4, 13-25; Mt 7, 21-23.
Joi: Rm 5, 10-16; Mt 8, 23-37.
Vineri: Rm 5, 17-21; 6, 1-2; Mt 9, 14-17.
Sâmbătă: Rm 3, 19-26; Mt 7, 1-8.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – Rm 2, 10-16; Mt 4, 18-23.

Săptămâna a III-a după Rusalii:
Luni: Rm 7, 1-13; Mt 9, 36-38; 10, 1-8.
Marţi: Rm 7, 14-25; 8, 1-2; Mt 10, 9-15.
Miercuri: Rm 8, 2-13; Mt 10, 16-22.
Joi: Rm 8, 22-27; Mt 10, 23-31; Vineri: Rm 9, 6-19; Mt 10, 32-36; 11, 1.
Sâmbătă: Rm 3, 28-31; 4, 1-3; Mt 7, 24-29; 8, 1-4.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 19-20, iar la Liturghie – Rm 5, 1-10; Mt 6, 22-23.

Săptămâna a IV-a după Rusalii:
Luni: Rm 9, 18-33; Mt 11, 2-15.
Marţi: Rm 10, 11-21; 11, 1-2; Mt 11, 16-20.
Miercuri: Rm 11, 2-12; Mt 11, 20-26.
Joi: Rm 11, 13-24; Mt 11, 27-30.
Vineri: Rm 11, 25-36; Mt 12, 1-8.
Sâmbătă: Rm 6, 11-17; Mt 8, 14-23.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Rm 6, 18-23; Mt 8, 5-13.

Săptămâna a V-a după Rusalii:
Luni: Rm 12, 4-5, 15-21; Mt 12, 9-13.
Marţi: Rm 14, 9-18; Mt 12, 14-16, 22-30.
Miercuri: Rm 15, 7-16; Mt 12, 38-45.
Joi: Rm 15, 17-29; Mt 12, 46-50; 13, 1-3.
Vineri: Rm 16, 1-16; Mt 13, 3-9.
Sâmbătă: Rm 8, 14-21; Mt 9, 9-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – Rm 10, 1-10; Mt 8, 28-34; 9, 1.

Săptămâna a VI-a după Rusalii:
Luni: Rm 16, 17-24; Mt 13, 10-23.
Marţi: 1 Co 1, 1-9; Mt 13, 24-30.
Miercuri: 1 Co 2 , 9-16; 3, 1-8; Mt 13, 31-36.
Joi: 1 Co 3, 18-23; Mt 13, 36-43.
Vineri: 1 Co 4, 5-8; Mt 13, 44-54.
Sâmbătă: Rm 9, 1-5; Mt 9, 18-26.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – Rm 12, 6-14; Mt 9, 1-8.

Săptămâna a VII-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 5, 9-13, 6, 1-11; Mt 13, 54-58.
Marţi: 1 Co 6, 20; 7, 1-12; Mt 14, 1-13.
Miercuri: 1 Co 7, 12-24; Mt 14, 35-36; 15, 1-11.
Joi: 1 Co 7, 24-35; Mt 15, 12-21.
Vineri: 1 Co 7, 35-40; 8, 1-7; Mt 15, 29-31.
Sâmbătă: Rm 12, 1-3; Mt 10, 37-42; 11, 1.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – Rm 15, 1-7; In 9, 27-35.

Săptămâna a VIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 9, 13-18; Mt 16, 1-6.
Marţi: 1 Co 10, 5-12; Mt 16, 6-12.
Miercuri: 1 Co 10, 12-22; Mt 16, 20-24.
Joi: 1 Co 10, 28-33; 11, 1-8; Mt 16, 24-28.
Vineri: 1 Co 11, 8-23; Mt 17, 10-18.
Sâmbătă: Rm 13, 1-10; Mt 12, 30-37.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – 1 Co 1, 10-17; Mt 14, 14-22.

Săptămâna a IX-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 11, 31-34; 12, 1-6; Mt 18, 1-11.
Marţi: 1 Co 12, 12-26; Mt 18, 18-22; 19, 1-2, 13-15.
Miercuri: 1 Co 13, 4-13; 14, 1-5; Mt 20, 1-6.
Joi: 1 Co 14, 6-19; Mt 20, 17-28.
Vineri: 1 Co 14, 26-40; Mt 21, 12-14, 17-20.
Sâmbătă: Rm 14, 6-9; Mt 15, 32-39.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – 1 Co 3, 9-17; Mt 14, 22-34.

Săptămâna a X-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 15, 12-19; Mt 21, 18-22.
Marţi: 1 Co 15, 29-38; Mt 21, 23-27.
Miercuri: 1 Co 16, 5-12; Mt 21, 28-32.
Joi: 2 Co 1, 1-7; Mt 21, 43-46.
Vineri: 2 Co 1, 12-20; Mt 22, 23-33.
Sâmbătă: Rm 15, 30-33; Mt 17, 24-27; 18, 1-4.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – 1 Co 4, 9-16; Mt 17, 14-23.

Săptămâna a XI-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 2, 3-15; Mt 23, 13-22.
Marţi: 2 Co 2, 14-17; 3, 1-3; Mt 23, 23-28.
Miercuri: 2 Co 3, 4-11; Mt 23, 29-39.
Joi: 2 Co 4, 1-12; Mt 24, 13-28.
Vineri: 2 Co 4, 13-18; Mt 24, 27-33, 42-51.
Sâmbătă: 1 Co 1, 3-9; Mt 19, 3-12.
Duminică: la Utrenie – In 21, 15-25, iar la Liturghie – 1 Co 9, 2-12; Mt 18, 28-35.

Săptămâna a XII-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 5, 10-15; Mc 1, 9-15.
Marţi: 2 Co 5, 15-21; Mc 1, 16-22.
Miercuri: 2 Co 6, 11-16; Mc 1, 23-28.
Joi: 2 Co 7, 1-10; Mc 1, 29-35.
Vineri: 2 Co 7, 10-15; Mc 2, 18-22.
Sâmbătă: 1 Co 1, 26-31; 2, 1-5; Mt 20, 29-34.
Duminică: la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – 1Co 15, 1-11; Mt 19, 16-26.

Săptămâna a XIII-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 8, 7-15; Mc 3, 6-12.
Marţi: 2 Co 8, 16-24; 9, 1-5; Mc 3, 13-21.
Miercuri: 2 Co 9, 12-15; 10, 1-7; Mc 3, 20-27.
Joi: 2 Co 10, 7-18; Mc 3, 28-35.
Vineri: 2 Co 11, 5-21; Mc 4, 1-9.
Sâmbătă: 1 Co 2, 6-9; Mt 22, 15-22.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – 1 Co 16, 13-24; Mt 21, 33-44.

Săptămâna a XIV-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 12, 10-19; Mc 4, 10-23.
Marţi: 2 Co 12, 20-21; 13, 1-2; Mc 4, 24-34.
Miercuri: 2 Co 13, 3-13; Mc 4, 35-41.
Joi: Ga 1, 1-3, 20-24; 2, 1-5; Mc 5, 1-20.
Vineri: Ga 2, 6-10; Mc 5, 22-24, 35; 6, 1.
Sâmbătă: 1 Co 4, 1-5; Mt 23, 1-12.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – 2 Co 1, 21-24; 2, 1-4; Mt 22, 1-14.

Săptămâna a XV-a după Rusalii:
Luni: Ga 2, 11-16; Mc 5, 24-34.
Marţi: Ga 2, 21; 3, 1-7; Mc 6, 1-7.
Miercuri: Ga 3, 15-22; Mc 6, 7-13.
Joi: Ga 3, 23-29; 4, 1-5; Mc 6, 30-45.
Vineri: Ga 4, 8-21; Mc 4, 8-21; Mc 4, 43-53.
Sâmbătă: 1 Co 4, 17-21; 5, 1-5; Mt 24, 1-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – 2 Co 4, 6-15; Mt 22, 35-46.

Săptămâna a XVI-a după Rusalii:
Luni: Ga 4, 28-31; 5, 10; Mc 6, 54-56; 7, 1-8.
Marţi: Ga 5, 11-21; Mc 7, 5-16.
Miercuri: Ga 6, 2-10; Mc 7, 14-24.
Joi: Ef 1, 1-9; Mc 7, 24-30.
Vineri: Ef 1, 7-17; Mc 8, 1-10.
Sâmbătă: 1 Co 10, 23-28; Mt 24, 34-44.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – 2 Co 6, 1-10; Mt 25, 14-30.

Săptămâna a XVII-a după Rusalii:
Luni: Ef 1, 22-23; 2, 1-4; Mc 10, 46-52.
Marţi: Ef 2, 19-22; 3, 1-7; Mc 11, 11-23.
Miercuri: Ef 3, 8-21; Mc 11, 23-26.
Joi: Ef 4, 14-17; Mc 11, 27-33.
Vineri: Ef 4, 17-25; Mc 12, 1-12.
Sâmbătă: 1 Co 14, 20-25; Mt 25, 1-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – 2 Co 6, 16-18; 7, 1; Mt 15, 21-28.

Săptămâna a XVIII-a după Rusalii:
Luni: Ef 4, 25-32; Lc 3, 19-22.
Marţi: Ef 5, 20-25; Lc 3, 23-38; 4, 1.
Miercuri: Ef 5, 25-33; Lc 4, 1-15.
Joi: Ef 5, 33; 6, 3-9; Lc 4, 16-22.
Vineri: Ef 6, 18-24; Lc 4, 22-30.
Sâmbătă: 1 Co 15, 39-45; Lc 4, 31-36.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – 2 Co 9, 6-11; Lc 5, 1-11.

Săptămâna a XIX-a după Rusalii:
Luni: Flp 1, 1-7; Lc 4, 38-44.
Marţi: Flp 1, 8-14; Lc 5, 12-16.
Miercuri: Flp 1, 12-19; Lc 5, 33-39.
Joi: Flp 1, 20-27; Lc 6, 12-19.
Vineri: Flp 1, 27-30; 2, 1-4; Lc 6, 17-23.
Sâmbătă: 1 Co 15, 58; 16, 1-3; Lc 5, 17-26.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – 2 Co 11, 31-33; 12, 1-9; Lc 6, 31-36.

Săptămâna a XX-a după Rusalii:
Luni: Flp 2, 12-16; Lc 6, 24-30.
Marţi: Flp 2, 16-23; Lc 6, 37-45.
Miercuri: Flp 2, 24-30; Lc 6, 46-49; 7, 1.
Joi: Flp 3, 1-8; Lc 7, 17-30.
Vineri: Flp 2, 8-19; Lc 7, 31-35.
Sâmbătă: 2 Co 1, 8-11; Lc 5, 27-32.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – Ga 1, 11-19; Lc 7, 11-16.

Săptămâna a XXI-a după Rusalii:
Luni: Flp 4, 10-23; Lc 7, 36-50.
Marţi: Col 1, 1-11; Lc 8, 1-3.
Miercuri: Col 1, 18-23; Lc 8, 22-25.
Joi: Col 1, 24-29; Lc 9, 7-11.
Vineri: Col 2, 1-7; Lc 9, 12-18.
Sâmbătă: 2 Co 3, 12-18; Lc 6, 1-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – Ga 2, 16-20; Lc 8, 5-15.

Săptămâna a XXII-a după Rusalii:
Luni: Col 2, 13-20; Lc 9, 18-22.
Marţi: Col 2, 20-23; 3, 1-3; Lc 9, 23-27.
Miercuri: Col 3, 17-25; 4, 1-2; Lc 9, 44-50.
Joi: Col 4, 2-9; Lc 9, 49-56.
Vineri: Col 4, 10-18; Lc 10, 1-15.
Sâmbătă: 2 Co 5, 1-10; Lc 7, 1-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 15-25, iar la Liturghie – Ga 6, 11-18; Lc 16, 19-31.

Săptămâna a XXIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Tes 1, 1-5; Lc 10, 22-24.
Marţi: 1 Tes 1, 6-10; Lc 11, 1-10.
Miercuri: 1 Tes 2, 1-8; Lc 11, 9-13.
Joi: 1 Tes 2, 9-14; Lc 11, 14-23.
Vineri: 1 Tes 2, 14-20; Lc 11, 23-26.
Sâmbătă: 2 Co 8, 1-5; Lc 8, 16-21.
Duminică: la Utrenie Mt 28, 16-28, iar la Liturghie – Ef 2, 4-10; Lc 8, 26-39.

Săptămâna a XXIV-a după Rusalii:
Luni: 1 Tes 2, 20; 3, 1-8; Lc 11, 29-33.
Marţi: 1 Tes 3, 8-13; Lc 11, 34-41.
Miercuri: 1 Tes 4, 1-12; Lc 11, 42-46.
Joi: 1 Tes 4, 18; 5, 1-10; Lc 11, 47-54; 12, 1.
Vineri: 1 Tes 5, 9-13, 24-28; Lc 12, 2-12.
Sâmbătă: 2 Co 11, 1-6; Lc 9, 1-9.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – Ef 2, 14-22; Lc 8, 41-56.

Săptămâna a XXV-a după Rusalii:
Luni: 2 Tes 1, 1-10; Lc 12, 13-15, 22-31.
Marţi: 2 Tes 1, 10-12; 2, 1-2; Lc 12, 42-48.
Miercuri: 2 Tes 2, 1-12; Lc 12, 49-59.
Joi: 2 Tes 2, 13-17; 3, 1-5; Lc 13, 1-9.
Vineri: 2 Tes 3, 16-18; Lc 13, 31-35.
Sâmbătă: Ga 1, 3-10; Lc 9, 37-43.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ef 4, 1-7; Lc 10, 25-37.

Săptămâna a XXVI-a după Rusalii:
Luni: 1 Tim 1, 1-7; Lc 14, 1, 12-25.
Marţi: 1 Tim 1, 8-14; Lc 14, 25-35.
Miercuri: 1 Tim 1, 18-20; 2, 8-15; Lc 15, 1-10.
Joi: 1 Tim 3, 1-13; Lc 16, 1-9.
Vineri: 1 Tim 4, 4-8, 16; Lc 16, 15-18; 17, 1-4.
Sâmbătă: Ga 3, 8-12; Lc 9, 57-62.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Ef 6, 9-19; Lc 12, 16-21.

Săptămâna a XXVII-a după Rusalii:
Luni: 1 Tim 5, 1-10; Lc 17, 20-25.
Marţi: 1 Tim 5, 11-12; Lc 17, 26-37.
Miercuri: 1 Tim 5, 22-25; 6, 1-11; Lc 18, 15-17, 26-30.
Joi: 1 Tim 6, 17-21; Lc 18, 31-34.
Vineri: 2 Tim 1, 1-2, 8-18; Lc 19, 12-28.
Sâmbătă: Ga 5, 22-26; 6, 1-2; Lc 10, 19-21.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – Ef 6, 10-17; Lc 13, 10-17.

Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii:
Luni: 2 Tim 2, 20-26; Lc 19, 37-44.
Marţi: 2 Tim 3, 16-17; 4, 1-4; Lc 19, 45-48.
Miercuri: 2 Tim 4, 9-22; Lc 20, 1-8.
Joi: Tit 1, 5-14; Lc 20, 9-18.
Vineri: Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Lc 20,19-26.
Sâmbătă: Ef 1, 16-23; Lc 12, 32-40.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – Col 1, 12-18; Lc 14, 16-24.

Săptămâna a XXIX-a după Rusalii:
Luni: Evr 3, 5-11, 17-19; Lc 20, 27-44.
Marţi: Evr 4, 1-13; Lc 21, 12-19.
Miercuri: Evr 5, 11-14; 6, 1-8; Lc 21, 5-8, 10-11, 20-24.
Joi: Evr 7, 1-6; Lc 21, 28-33.
Vineri: Evr 7, 18-25; Lc 21, 37-38; 22, 1-8.
Sâmbătă: Ef 2, 11-13; Lc 13, 18-29.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – Col 3, 4-11, Lc 17, 12-19.

Săptămâna a XXX-a după Rusalii:
Luni: Evr 8, 7-13; Mc 8, 11-21.
Marţi: Evr 9, 8-23; Mc 8, 22-26.
Miercuri: Evr 10, 1-18; Mc 8, 30-34.
Joi: Evr 10, 35-39; 11, 1-7; Mc 9, 10-16.
Vineri: Evr 11, 8-16; Mc 9, 33-41.
Sâmbătă: Ef 5, 1-8; Lc 14, 1-11.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – Col 3, 12-16; Lc 18, 18-27.

Săptămâna a XXXI-a după Rusalii:
Luni: Evr 11, 17-31; Mc 9, 42-50; 10, 1-2.
Marţi: Evr 12, 25-29; Mc 10, 2-12.
Miercuri: Iac 1, 1-18; Mc 10, 11-16.
Joi: Iac 1, 19-27; Mc 10, 17-27.
Vineri: Iac 2, 1-13; Mc 10, 23-32.
Sâmbătă: Col 1, 1-6; Lc 16, 10-15.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – 1 Tim 1, 15-17; Lc 18, 35-43.

Săptămâna a XXXII-a după Rusalii:
Luni: Iac 2, 14-26; Mc 10, 46-52.
Marţi: Iac 3, 1-10; Mc 11, 11-23.
Miercuri: Iac 3, 11-18; 4, 1-6; Mc 11, 22-26.
Joi: Iac 4, 7-17; 5, 1-9; Mc 11, 27-33.
Vineri: 1 Ptr 1, 1-25; 2, 1-10; Mc 12, 1-12.
Sâmbătă: 1 Tes 5, 14-23; Lc 17, 3-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – 1 Tim 4, 9-15; Lc 19, 1-10.

Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Ptr 2, 21-25; 3, 1-9; Mc 12, 13-17.
Marţi: 1 Ptr 3, 10-22; Mc 12, 18-27.
Miercuri: 1 Ptr 4, 1-11; Mc 12, 28-37.
Joi: 1 Ptr 4, 12-19; 5, 1-5; Mc 12, 38-44.
Vineri: 2 Ptr 1, 1-10; Mc 13, 1-8.
Sâmbătă: 2 Tim 2, 11-19; Lc 18, 2-8.
Duminica Vameşului şi a Fariseului:
La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 2 Tim 3, 10-15; Lc 18, 10-14.

Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii:
Luni: 2 Ptr 1, 20-21; 2, 1-9; Mc 13, 9-13.
Marţi: 2 Ptr 2, 9-22; Mc 13, 14-23.
Miercuri: 2 Ptr 3, 1-18; Mc 13, 24-31.
Joi: 1 In 1, 8-10; 2, 1-6; Mc 13, 31-37; 14, 1-2.
Vineri: 1 In 2, 7-17; Mc 14, 3-9.
Sâmbătă: 2 Tim 3, 1-9; Lc 20, 46-47; 21, 1-4.
Duminica Fiului Risipitor: La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 1 Co 6, 12-20; Lc 15, 11-32.

Săptămâna a XXXV-a după Rusalii:
Luni: 1 In 2, 18-29; 3, 1-8; Mc 11, 1-11.
Marţi: 1 In 3, 9-22; Mc 14, 10-42.
Miercuri: 1 In 3, 21-24; 4, 1-11; Mc 14, 43-72; 15, 1.
Joi: 1 In 4, 20-21; 5, 1-21; Mc 15, 1-15.
Vineri: 2 In 1, 1-13; Mc 15, 22, 25, 33-41.
Sâmbătă: 1 Co 10, 23-38; Lc 21, 8-9, 25-27, 33-36.
Răposaţi: 1 Tes 4, 13-17; In 5, 24-30.
Duminica lăsatului sec de carne: La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 1 Co 8, 8-13; 9, 1-2; Mt 25, 31-46.

3. Apostolul şi Evanghelia Sâmbetelor şi Duminicilor din Sfântul şi Marele Post

Săptămâna I a Postului:
Luni: Paremii – la Vecernie: Is 1, 1-20.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 1, 19-2, 3; la Vecernie: Fc 1, 1-13; Pr 1, 1-20.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 2, 3-11; la Vecernie: Fc 1, 14-23; Pr 1, 20-33.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 2, 11-21; la Vecernie: Fc 1, 24-2, 3; Pr 2, 1-22.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 3, 1-13; la Vecernie: Fc 2, 4-19; Pr 3, 1-18.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 2, 20-3, 20; Pr 3, 19-34; La Liturghie: Apostolul zilei – Evr 1, 1-12; Apostolul Sfântului – 2 Tim 2, 1-10; Evanghelia zilei – Mc 2, 23-28; 3, 1-5; Evanghelia Sfântului – In 15, 17-27; 16, 1-2.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii. La Liturghie: Evr 11, 24-26, 32-40; In 1, 43-51.

Săptămâna a II-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 4, 2-5, 7.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 5, 7-16; la Vecernie: Fc 3, 21-4, 7; Pr 3, 34-4, 22.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 5, 16-25; la Vecernie: Fc 4, 8-15; Pr 5, 1-15.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 6, 1-12; La Vecernie: Fc 4, 16-26; Pr 5, 15-6, 3.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 7, 1-14; la Vecernie: Fc 5, 1-24; Pr 6, 3-20.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 5, 32-6, 8; Pr 6, 20-35; La Liturghie: Evr 3, 12-16; al morţilor: 1 Tes 4, 13-17; Evanghelia zilei – Mc 1, 35-44; a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 1, 10-14; 2, 1-3; al Sfântului Evr 7, 20-28; 8, 1-2; Evanghelia zilei – Mc 2, 1-12; a Sfântului – In 10, 9-16.

Săptămâna a III-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 8, 13-9, 6.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 9, 8-20; la Vecernie: Fc 6, 9-22; Pr 8, 1-21.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 10, 12-20; la Vecernie: Fc 7, 1-5; Pr 8, 32-9, 11.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 11, 10-12, 2; la Vecernie: Fc 7, 6-9; Pr 9, 12-18.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 13, 2-13; la Vecernie: Fc 7, 11-24; Pr 10, 1-22.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 8, 4-20; Pr 10, 31-11, 12; La Liturghie: Evr 10, 32-38; al morţilor – 1 Tes 4, 13-17; Evanghelia zilei – Mc 2, 14-17; a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie – Evr 4, 14-16; 5, 1-6; Mc 8, 34-38; 9, 1.

Săptămâna a IV-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 14, 24-32.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 25, 1-9; la Vecernie: Fc 8, 21-9, 7; Pr 11, 19-12, 6.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 26, 21-27, 7; la Vecernie: Fc 9, 8-17; Pr 12, 8-22.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 28, 14-22; la Vecernie: Fc 9, 18-10, 1; Pr 12, 23-13, 10.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 29, 13-23; la Vecernie: Fc 10, 32-11, 9; Pr 13, 19-14, 6.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 12, 1-7; Pr 14, 15-26; La Liturghie: Apostolul zilei – Evr 6, 9-12; al morţilor 1 Co 4, 13-17. Evanghelia zilei – Mc 7, 31-37, a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 6, 13-20; al Sfântului – Ef 5, 8-19; Evanghelia zilei – Mc 9, 17-32; a Sfântului – Mt 4, 25; 5, 1-12.

Săptămâna a V-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 37, 33-38, 6.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 40, 18-31; la Vecernie: Fc 13, 12-18; Pr 14, 27-15, 14.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 41, 4-14; la Vecernie: Fc 15, 1-15; Pr 15, 7-19.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 42, 5-16; la Vecernie: Fc 17, 1-9; Pr 15, 20-16, 9.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 45, 11-18; la Vecernie: Fc 18, 20-33; Pr 16, 16-17, 16.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 22, 1-18; Pr 17, 17-18, 5; La Liturghie: Evr 9, 24-28; al Născătoarei – Evr 9, 1-7; Evanghelia – Mc 8, 27-31; a Născătoarei – Lc 10, 38-42; 11, 27-28.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 9, 11-14, al Cuviosului – Ga 3, 23-29; Evanghelia zilei – Mc 10, 32-45, a Cuviosului – Lc 7, 36-50.

Săptămâna a VI-a a Postului (a Floriilor):
Luni: la Ceasul al VI-lea: Is 48, 17-49, 4.
Marţi: la Ceasul al VI-lea: Is 49, 6-10; la Vecernie: Fc 27, 1-41; Pr 19, 16-25.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 58, 1-11; la Vecernie: Fc 31, 3-16; Pr 31, 3-21.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 65, 8-16; la Vecernie: Fc 43, 26-31; 45, 1-16; Pr 21, 23-22, 4.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 66, 10-24; la Vecernie: Fc 46, 1-7; Pr 23, 15-24, 5.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 49, 33-50, 26; Pr 31, 8-31; La Liturghie: Evr 12, 28; 13, 1-8. Evanghelia – In 11, 1-45.
Duminică: Paremii – La Vecernia Mare: Fc 49, 1-2, 8-12; Sof 3, 14-19; Za 9, 9-15; La Utrenie: Mt 21, 1-11, 15-17, iar la Liturghie – Flp 4, 4-9; In 12, 1-18.

4. APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

În Sfânta şi Marea Luni:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 1, 1-20; la Liturghie, dimineaţa unită cu Vecernia: Iş 1, 1-20; Iov 1, 1-12; La Utrenie – Mt 21, 18-44, iar la Liturghie – Mt 24, 3-35.

În Sfânta şi Marea Marţi:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 1, 21-28; la Liturghie, dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 2, 5-10; Iov 1, 13-22; La Utrenie – Mt 22, 15-46; 23, 1-39, iar la Liturghie – Mt 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2.

În Sfânta şi Marea Miercuri:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 2, 3-3, 3; la Liturghie, dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 2, 11-22; Iov 2, 1-10; La Utrenie – In 12, 17-50, iar la Liturghie – Mt 24, 6-16.

În Sfânta şi Marea Joi:
Paremii – la Ceasul I: Ir 11, 18-12, 15; la Liturghie (a Sf. Vasile), dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 19, 10-19; Iov 38, 1-23; 42, 1-5; Is 50, 4-11; La Utrenie – Lc 22, 1-39, iar la Liturghie – Ps 2, 2; Ps 2, 1; 1 Co 11, 23-32. Evanghelia înainte de spălare, Mt 26, 2-20. După spălare, In 13, 3-17; Mt 26, 21-39; Lc 22, 43-44; Mt 26, 40-75; 27, 1-2.

Cele 12 Evanghelii ale Patimilor:
Evanghelia I-a – In 13, 31-38; 14; 15; 16; 17; 18, 1.
Evanghelia a II-a – In 18, 1-28.
Evanghelia a III-a – Mt 26, 57-75.
Evanghelia a IV-a – Mt 18, 28-40; 19, 1-6.
Evanghelia a V-a – Mt 27, 3-23.
Evanghelia a VI-a – Mc 15, 16-32.
Evanghelia a VII-a – Mt 27, 33-54.
Evanghelia a VIII-a – Lc 23, 32-49.
Evanghelia a IX-a – In 19, 25-37.
Evanghelia a X-a – Mc 15, 43-47.
Evanghelia a XI-a – In 19, 38-42.
Evanghelia a XII-a – Mt 27, 62-66.

În Sfânta şi Marea Vineri la Ceasurile Împărăteşti:
Ceasul I: Paremii: Za 11, 10-14; 13, 6-7; 14, 7-9, 20-21; Ps 8, 9; Ga 6, 14-18; Mt 27, 1-56.
Ceasul al III-lea: Paremii: Is 50, 4-11; Ps 117, 14; Ps 117, 18; Rm 5, 6-10; Mc 15, 16-41.
Ceasul al VI-lea: Paremii: Is 52, 13-54, 53, 54,1; Ps 19, 1; Ps 27, 12; Evr 2, 11-18; Lc 23, 32-40.
Ceasul al IX-lea: Paremii: Iş 33, 11-23; Iov 42, 12-17; Is 52, 13-54, 1; Ps 114, 3; Ps 114, 4; Evr 10, 19-31; In 18, 28-40; 19, 1-37.
În Sfânta şi Marea Vineri, seara: Ps 87, 6; Ps 87, 1; 1 Co 1, 18-24; 2, 1-2; Mt 27, 1-54; In 19, 31-37; Mt 27, 55-61.
În Sfânta şi Marea Sâmbătă: Paremii – la Denia Prohodului: Iz 37, 1-14; la Sf. Liturghie (a Sf. Vasile), unită cu Vecernia: Fc 1, 1-13; Is 60, 1-16; Iş 12, 1-11; Iona 1, 2, 3, 4; Ios 5, 10-15; Iş 13, 20, 14, 15, 19; Sof 3, 8-15; 3 Rg 17, 8-24; Is 61, 10-62, 5; Fc 22, 1-18; Is 61, 1-10; 4 Rg 4, 8-37; Is 63, 11_19-64, 4; Ir 31, 31-34; Dn 3, 1-23; Tin 1, 1-65; La Utrenie, după Doxologie – Ps 9, 32; Ps 9, 1; 1 Co 5, 6-8; Ga 3, 13-14; Mt 27, 62-66, iar la Liturghie – Ps 65, 3; Ps 65, 1; Rm 6, 3-11; Mt 28, 1-20.

Programul îl puteţi găsi în Sfânta Scriptură Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, diortosită şi îngrijită de IPS Bartolomeu Anania. Mulţumim monahilor de la mănăstirea Dervent pentru crearea tutoror linkurilor care trimit direct la pasajul dorit.

*

Alte lămuriri legate de numerotarea duminicilor găsiți aici:

http://www.ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-in-biserica/credinta-ortodoxa/17741-calendarul-ortodox.html