Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru Sfântul Teofan Zăvorâtul.

de admin

Dragostea este nimicită de fărădelegi – Sfântul Teofan Zăvorâtul

8:48 pm, februarie 21, 2011 în Cuvinte de folos, Dreapta Credință, Dreapta socoteală, Sfaturi Duhovnicești, Sfântul Teofan Zăvorâtul de admin

„Din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci”.

Dragostea e nimicită de fărădelegi ; cu cât mai sunt multe păcate, cu atât este mai puţină dragoste. Acolo unde sunt doar păcate, nu căuta dragoste.

Înseamnă că cel care doreşte răspândirea dragostei şi dezrădăcinarea neiubirii trebuie să se îngrijească de împuţinarea păcatelor şi îngrădirea iubirii de păcat. Iată adevăratul principiu al umanismului ! Acceptându-l, trebuie acceptate toate mijloacele prin care poate fi stârpit păcatul. Păcatele din afară sunt rodul păcătoşeniei lăuntrice, iar păcătoşenia lăuntrică îşi are rădăcina în egoism şi în mlădiţele acestuia. Prin urmare, umaniştii ar trebui să-şi ia ca lege rânduielile prin care se dezrădăcinează egoismul; iar egoismul este înăbuşit cel mai bine prin tăierea poftelor.

Nu da frâu liber poftelor şi vei birui egoismul degrabă.

Dimpotrivă, orice mijloace ai întrebuinţa împotriva egoismului, nu vei avea nici-o reuşită dacă dai frâu liber poftelor. De fapt, sporirea egoismului şi secarea dragostei caută înmulţirea răului. Şi totuşi, acesta este duhul vremii noastre – iar răul creşte.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an – Sf. Teofan Zăvorâtul. (editura Sophia, Buc. 1999, colecția Părinți Ruși)

de admin

Să ne cercetăm viața duhovnicească – Sfântul Teofan Zăvorâtul

8:37 pm, în Cuvinte de folos, Despre rugăciune, Dreapta Credință, Sfaturi Duhovnicești, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Smerenie de admin

Împăratul întinde ospăț de nuntă, trimite odată după cei chemați trimite de două ori, dar ei nu vin din pricina grijilor lumești: unul e prins cu gospodăria, altul cu negoțul. Au fost chemați alții și de această dată cămara de nuntă s-a umplut de oaspeți. Printre aceștia a fost aflat unul care nu avea haină de nuntă și, drept aceea a fost aruncat afară. Tâlcul pildei e limpede. Ospățul de nuntă este Împărăția Cerurilor; chemarea este propovăduirea evangheliei; cei ce n-au vrut să vină sunt cei ce nu au crezut de fel.; cel fără haină de nuntă este cel care a crezut, dar nu a trăit după îndreptarul credinței lui. Fiecare să se gândească din care tagmă face parte. Că suntem chemați este limpede  dar suntem, oare, credincioși? Fiindcă și printre credincioși pot fi, în ciuda numelui, unii fără credință. Unul nici nu se gândește la credință, ca și cum n-ar fi; altul știa câte ceva despre ea și este mulțumit; altul o tâlcuiește strâmb; altul nutrște de –a dreptul vrăjmășie față de ea; și toți aceștia – sunt numărați printre creștini, chiar dacă nu au nimic creștinesc într-înșii. Dacă ești credincios, cerceteză dacă simțirile și faptele tale – haina de nuntă a sufletului sunt pe potriva credinței tale. Poți să cunoști bine credința și să te arăți plin de râvnă pentru ea, dar în viață să lucrezi patimilor, adică să te îmbraci în haina de rușine a sufletului iubitor de păcat. Astfel de oameni spun una, și în inimă au alta; în gura au: „Doamne, Doamne!” iar înlăuntru: „Mă lepăd de Tine!”. Așadar, cercetați-vă pe voi înșivă: sunteți, oare, în credință și în haina de nuntă a virtuților, sau în zdrențele rușinoase ale păcatelor și ale patimilor!