Despre formarea simţului adevărului la copii

10:46 am, octombrie 31, 2010 în Creşterea copiilor de Diana

Simţul adevărului, nevoia de adevăr au fost semănate în sufletul fiecărui om, deci şi al copilului, de natură. Deşi păcatul originar a tulburat şi a slăbit acest simţ, totuşi nu l-a distrus complet. Năzuinţa către adevăr a rămas în om; la copii ea semanifestă prin dorinţa lor de a şti tot; copilul întreabă despre toate şi ia tot ce-i spun adulţii drept purul adevărul curat. Copilul nevinovat, nestricat încă de patimi, nu ştie ce este minciuna şi prefăcătoria; dimpotrivă, el roşeşte nu numai atunci când din grabă şi din lipsă de discernământ, spune un neadevăr, dar şi atunci când aude pe alţii susţinând un neadevăr.

Dumnezeu însuşi a pus în sufletul copiilor simţul adevăru­lui şi dragostea faţă de acesta; noi nu trebuie decât să menţinem, să cultivăm şi să întărim această mlădiţă. Acesta este rolul părinţilor. Dar cum pot şi cum trebuie să procedeze ei ?

Primul mijloc de dezvoltare la copii a simţului adevărulu este exemplul: părinţii trebuie să insufle copiilor, de la vârsta cea mai fragedă, dragostea pentru adevăr.

Invăţaţi-i pe copii să iubească adevărul din considerente religioase, cu gândul la Dumnezeu. Copilul va iubi adevărul cu tărie când va şti că Dumnezeu, Care reprezintă adevărul veşnic şi neabătut, vrea ca noi să spunem mereu numai adevărul, că El urăşte orice minciună şi o respinge, că orice minciună este un păcat. Numai iubirea de adevăr care se sprijină pe credinţa în Dumnezeu şi iubirea faţă de El va rezista la orice încercare.

Fiţi deschişi şi sinceri cu copiii voştri. Credeţi-i pe cuvânt,  atâta timp cât nu observaţi la ei falsitate. Nu le cereţi şi nu admiteţi să se jure pe Dumnezeu pentru a-şi confirma spusele. Mulţumiţi-vă, ca în Evanghelie, cu ce este da, da şi ce este nu, nu.

Dacă aveţi motive întemeiate să vă îndoiţi de cuvântul copiilor,  nu-i lăsaţi să vadă de la început că nu-i credeţi, ci căutaţi să vă convingeţi dacă într-adevăr au minţit. Dacă, spre regretul dumneavoastră, aceasta s-a întâmplat cu adevărat,priviţi-i cu seriozitate, dar şi cu iubire, drept în ochi şi spuneţi-le  câteva cuvinte, spre exemplu: „Dumnezeu a interzis minciuna. El vede şi ştie tot, ştie cele mai tainice gânduri ale noasre; buzele mincinoase nu sunt plăcute înaintea Lui”.

Roşaţa ruşinii se va revărsa pe chipul copilului şi el nu va pregeta să mărturisească adevărul, iar pe viitor nu va mai minţi.

Dovediţi mereu în faţa copiilor voştri că iubiţi şi respectaţi adevarul; fiţi cinstiţi, fără falsitate, în toate relaţiile şi faptele voastre. Respectaţi înainte de toate adevărul divin, credinţa şi legea lui Hristos. Feriţi-vă să manifestaţi în orice fel indife­renţă şi nepăsare faţă de credinţă şi, mai ales, nu lăsaţi copiii să asculte vorbe lipsite de înţelepciune, cum ar fi: „nu e nevoie de religie şi credinţă, este suficient să fim cinstiţi”. În astfel de vorbe, care se aud adesea, din păcate, în diverse ocazii, îşi află exprimarea spiritul minciunii.

Cultivând, pe de o parte, în inimile copiilor respectul şi dragostea de adevăr, pe de altă parte părinţii trebuie să lupte din toate puterile împotriva minciunii. Dar cum să faceţi aceasta ? Vă voi arăta în regulile ce urmează.

Învăţaţi-vă copiii de la vârsta cea mai fragedă să urască minciuna, căci Dumnezeu este fără de prihană şi iubeşte ade­vărul, iar fiecare minciună este un păcat. Copiii nu trebuie să evite minciuna nu atât pentru că vor fi pedepsiţi, ci pentru că ştiu că Dumnezeu a interzis-o, că orice minciună este un pă­cat în faţa lui Dumnezeu.

Arătaţi copiilor, prin cuvinte din Sfânta Scriptură, cât de nesuferită Ii este orice minciună lui Dumnezeu cel adevărat şi drept. „Buzele mincinoase sunt ticăloase în faţa Domnului.”

Invăţaţi-i pe copiii voştri că minciuna a fost scornită de diavol, de aceea Mântuitorul spune despre el: „El este minci­nos şi tatăl minciunii” (Ioan 8, 44); prin urmare, copiii care mint îl imită pe satana şi se aseamănă lui.

Să nu toleraţi niciodată nici cea mai mică minciună a lor. (…)

Irineu, Episcop de Ekaterinburg şi Irbit; Educaţia religioasă – învăţături pentru copii şi tineri