Învăţătură despre rolul femeii în afirmarea şi întărirea în societate a spiritului creştinesc al Bisericii Ortodoxe şi a unei moralităţi pline de curăţie (I)

10:05 pm, ianuarie 16, 2011 în Sfaturi pentru tineri de Diana

În zilele de sărbătoare şi duminica bisericile sunt pline de oameni. Chiar dacă sunt mai multe femei , totuşi vin şi destui bărbaţi. Datoria voastră, dragi femei, este să daţi o îndrumare creştinească bărbaţilor indiferenţi faţă de credinţă, a celor prea puţini credincioşi, sau care nu cred deloc, astfel încât să nu uite nici ei de Dumnezeu, de credinţă şi Biserică. Iată ce puteţi să faceţi: trebuie să lucraţi în inima bărbaţilor, să vă străduiţi să-i transformaţi din punct de ve­dere moral, făcându-i să se întoarcă spre Hristos şi Sfânta Biserică. Această lucrare o puteţi îndeplini aproape toate.

Mai întâi fetele. Veţi întreba: ce putem face noi ? Puţine dintre voi nu au chemare spre căsătorie, nu se gândesc şi nu visează să-şi întemeieze o familie. Nu este nimic rău în asta; căsătoria este binecuvântată de Dumnezeu şi aici este punctul din care puteţi începe să acţionaţi, în primul rând trebuie să insuflaţi în permanenţă bărbaţilor respectul şi iubirea pentru Sfânta Credinţă şi Biserică, mai ales prin viaţa şi exemplul vostru personal. Spune o vorbă din bătrâni: „Cuvintele ne îndruma, dar exemplul ne face să-l urmăm”. În Vechiul Tes­tament se spune despre femeie: „înfăţişarea plăcută este înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia cu frică de Dumnezeu este demnă de laudă”. Principalul lucru ce se cere unei fete creştine este sa fie cuviincioasă şi sa se teamă de Dumnezeu, să poarte frica de Dumnezeu în sufletul său. Aceasta înseamnă în primul rând curăţia gândurilor, a simţămintelor, vorbelor şi faptelor. Este cea mai bună podoabă a fetelor, lumina sufletului lor. Dacă în ochii luminoşi ai unei fete străluceşte virtutea curăţiei neîntinate şi a cuminţeniei, până şi cel mai stricat dintre oameni nu poate să nu cinsteas­că grăuntele curat şi luminos al nevinovăţiei. Dacă în vor­bele, în mişcările şi faptele unei fete străbate un suflet creştinesc pur şi neîntinat, chiar şi cel mai desfrânat dintre oameni simte ca se schimbă. Astfel, fetelor, curăţia voastră morală, sufletul vostru bun vă sunt forţa şi arma cu care puteţi şi trebuie să luptaţi în folosul sfintei credinţe şi al Sfintei Biserici. Există tineri care vor să vă cunoască şi sa fie în preajma voastră. Dacă ei vor vedea în voi virtutea, ino­cenţa şi curăţia, floarea şi rodul vieţii religioase, dacă vor vedea cuviinţa şi evlavia voastră atât de sinceră, vor începe fără voia lor să preţuiasca şi ei credinţa, care vă face pe voi atât de demne de a fi iubite. Frica de Dumnezeu se oglindeşte în cazul fetelor în buna-cuviinţă. Aceasta este strâns legată de fiinţa femeii şi nu ne putem imagina nimic mai respingător decât o femeie lipsită de cuviinţă şi fără frică de Dumnezeu. Orice se poate trece cu vederea unei femei, dar nu lipsa de bună-cuviinţă, faţă de care chiar şi un păgân sau un necre­dincios simte respingere, căci oricine dispreţuieşte o femeie lipsită de credinţă şi necuviincioasă. În schimb până şi cel mai rece şi nepăsător dintre oameni nu poate să simtă altceva decât respect faţă de o femeie cu adevărat cuviincioasă.

In viaţa voastră, fetelor, trebuie să strălucească deosebit de puternic două virtuţi: nevinovăţia şi buna-cuviinţă. Astfel, fiecare dintre voi se va transforma într-o propovăduitoare tainică a credinţei în faţa alesului său. Ceea ce va aprecia la voi îşi va însuşi şi el, mai devreme sau mai târziu. Întrucât iz­vorul virtuţilor voastre este Credinţa, şi este cea care îl face să curgă în oameni este Biserica, va învăţa şi el să respecte şi să preţuiască Biserica şi Credinţa, aşa cum preţuim un pom după roadele sale.

Al doilea lucru ce se cere de la voi este să vă apăraţi cu curaj şi tărie credinţa şi să nu permiteţi nimănui să vorbească în prezenţa voastră împotriva acesteia. Admiratorii voştri, dacă sunt sincer ataşaţi de voi, sunt obligaţi să vă respecte convingerile religioase, iar cei cu mai multă raţiune vor începe să reflecteze la ceea ce preţuiţi atât de mult şi apăraţi cu tărie, până când vor constata că aveţi dreptate. Cel ce doreşte să-şi lege viaţa de una dintre voi trebuie să ştie de la început că fata cu care se va căsători este o creştină cu adevărat ortodoxă, care crede sincer. Dacă toate fetele ar avea în vedere aceasta, de cele mai multe ori bărbaţii care ar voi să se căsătorească cu ele ar deveni mai buni. Să fiţi convinse că cel ce vă iubeşte sincer va face totul din iubire pentru voi. El va fi bucuros să îndrăgească, de dragul fetei pe care o iubeşte, atât Credinţa şi Biserica, cât şi toate deprinderile religioase şi rânduielile ortodoxe.

(Irineu, episcop de Ekaterinburg şi Irbit – Educaţia religioasă, învăţături pentru copii şi tineri)