Învredniceşte-mă-n credinţă.

11:13 pm, martie 29, 2011 în Fără categorie de Llelu Nicolae Vălăreanu(Sârbu)

Străpunge-mi iubirea
Cu paloşul de foc
Şi împarte tăceri
Îngerilor prin cuvinte,
Îndumnezeind prezentul nemilos.

Coboară-mi în gânduri, liniştea,
Peste frământate încrâncenări,
Cu tandreţea amintirii
Ce-şi învăluie trăirea,
În adâncuri de lumină.

Caută-mi norocul
Brodit de ursitori,
În leagănul timpului cuminte
Şi întrupează-mi speranţa.

Împătimit de ecouri lumeşti
Îmi iartă pornirea frivolă,
Aruncă răul cuibărit
Şi umple lăuntrul meu, Doamne,
Cu harul tău divin.

Învredniceşte-mă-n credinţă.