Hotărâri ale Sfântului Sinod

5:20 pm, noiembrie 4, 2012 în Fără categorie de agaton

În zilele de 28 şi 29 septembrie 2012 Sfântul Sinod a aprobat proiectul noului Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, care îl înlocuieşte pe cel adoptat în urmă cu 54 de ani (Decizia patriarhală din 1958). Prin noul regulament este promovată şi protejată tradiţia bizantină de pictare a locaşurilor de cult ortodoxe româneşti, mai ales în tehnica fresco. De asemenea, regulamentul acordă o atenţie specială formării pictorilor şi restauratorilor de pictură care vor fi autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române şi prevede termene şi proceduri de promovare mai nuanţate şi mai flexibile.