Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru Eutanasie.

de admin

Preşedintele Colegiului Medicilor despre eutanasiere: Mâna care vindecă nu poate fi şi cea care ucide

10:57 pm, aprilie 10, 2011 în Eutanasie, Ingrijirea bolnavilor, Practici medicale necreștine de admin

Medicii români susţin dezvoltarea serviciilor de ingrijire paliativa ca alternativă viabilă şi morală la atitudinea inumană legată de eutanasiere.Preşedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astărăstoae, invitat la conferinţa de lansare a parteneriatului între Hospice Casa Speranţei şi compania MSD pentru îmbunătăţirea accesului la servicii paleative a pacienţilor cu boli incurabile, a explicat necesitatea dezvoltării serviciilor de tip “hospice” şi instruirea specialiştilor din România în acest domeniu.

„Înainte să aflu ce înseamnă îngrijirea paliativă, consideram aceste servicii de asistenţă inutile. De altfel, potrivit unui studiu recent, 97% dintre români nu ştiu ce înseamnă îngrijirea paliativă. În prezent, consider că îngrijirea paleativă este alternativă reală şi morală la atitudinea inumană legată de eutanasie. Mâna care vindecă nu poate fi şi cea care ucide”, declară Astărăstoae.

Vasile Astărăstoae consideră că eutanasia contravine jurământului lui Hipocrate şi eticii medicilor deoarece „nu există dreptul la moarte, ci dreptul la viaţă”. Preşedintele Colegiului Medicilor a declarat că statul român trebuie să îşi schimbe urgent abordarea şi să îşi respecte obligaţia principală de a asigura sănătatea cetăţenilor.

„Dreptul la sănătate a fost definit foarte clar de Comitetul social al ONU, din care a făcut parte şi România, ca obligaţia statelor de a asigura servicii de asistenţă la un standard înalt de calitate în orice moment al vieţii omului. Înainte de boală autorităţile trebuie să întreprindă activităţi de prevenţie, iar bolnavilor în stadii terminale trebuie să le asigure îngrijire paliativă. Acest lucru nu se întâmplă în România”, explică Astărăstoae.

Îngrijirea paleativă, alternativa etică la eutanasie

În România, există aproximativ 30 de centre de îngrijire paliativă, dar în multe judeţe din ţară în care există peste 5000 de bolnavi incurabili nu sunt nici specialişti în îngrijire paliativă şi nici unităţi de spitalizare.

Monica Dragomir, specialist în oncologia pediatrică de la Institutul Oncologic Bucureşti, susţine că lipsa instituţiilor care să asigure servicii paliative nu este singura problemă din România. O altă problemă este şi lipsa serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu asigurate de echipelor multidisciplinare formate din medic, preot şi psiholog care să ajute bolnavul şi familia acestuia.

Hospice Casa Speranţei este prima unitate de îngrijire paliativă din România, un centru de excelenţă pentru Europa de Est în dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă. În ultimul deceniu, organizaţia s-a implicat în mod activ în introducerea şi dezvoltarea serviciilor de tip “hospice” în România şi în susţinerea paliaţiei ca domeniu distrinct de educaţie a personalului implicat în aceste servicii.

Hospice Casa Speranţei şi compania farmaceutică MSD au anunţat joi un parteneriat pe termen lung care are ca scop îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de asistenţă specializată destinată pacienţilor cu boli incurabile şi terminale oferite de Hospice Casa Speranţei. Parteneriatul constă în acordarea de către MSD a unei finanţări de 127.000 dolari pentru Hospice Casa Speranţei în vederea dezvoltării unei strategii de accelerare a accesului pacienţilor oncologici sau cu alte boli incurabile la servicii de îngrijiri paliative.

“În România, aproximativ 500.000 de pacienţi sunt diagnosticaţi cu cancer, 70% din cazuri fiind în stare incurabilă. Este o realitate tristă faptul că doar 5% din pacienţii români diagnosticaţi cu cancer au acces la servicii paliative. Parteneriatul cu Hospice Casa Speranţei va reprezenta un punct de plecare în dezvoltarea unei strategii care să permită preluarea şi integrarea mai rapidă a îngrijirilor paliative în sistemul public de sănănate” declară Agata Jakoncic, Regional Director MSD Balkan Region.

Ce fac autorităţile

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii susţin că vor ajuta organizaţiile nonguvernamentale să promoveze serviciile paliative pentru bolnavii incurabili. În prezent însă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate blochează dreptul medicilor de familie să prescrie medicamentaţie pentru bolnavii de cancer în stadii terminali. Aceste medicamente pot alina suferinţa pacienţilor, dar sunt scumpe şi de aceea rămân inaccesibile pentru mulţi bolnavi.

de admin

Despre eutanasie

9:54 pm, decembrie 3, 2010 în Eutanasie de admin

Practicată în câteva ţări europene şi numai în anumite condiţii, eutanasia este în contradicţie totală cu viziunea creştin-ortodoxă asupra vieţii şi a morţii. Pierzând sensul transcendent al fiinţei umane, omul modern nu mai este capabil să recunoască valoarea inviolabilă a propriei vieţi, ajungând, astfel, în situaţia de a propune eliberarea de viaţă ca şi cum ea ar fi un simplu obiect.

Ce este eutanasia?

Conceptul de eutanasie are peste 80 de definiţii. Cea mai „populară“ dintre acestea este: „provocarea morţii unui bolnav, la cererea acestuia, cu mijloace nedureroase“.

Eutanasia are mai multe forme: eutanasie activă – reprezintă comiterea unor acte în vederea provocării morţii (cum ar fi: scoaterea din funcţiune a unui aparat, administrarea unui medicament într-o doză capabilă să antreneze moartea, administrarea unei injecţii letale etc.); eutanasia pasivă – constă în neacordarea sau întreruperea unui tratament, ştiind că astfel urmează să se producă moartea pacientului în cauză; o altă formă de eutanasie este sinuciderea asistată medical – medicul sau un alt membru al personalului medical îl ajută pe bolnav să se sinucidă (de exemplu, pacientului i se prescrie o reţetă cu o substanţă letală, i se indică cum să oprească singur aparatele de resuscitare sau i se oferă o mască şi un tub cu un gaz ce provoacă moartea).

Adepţii eutanasiei pornesc de la premise false

Prima este aceea că persoana are dreptul la o moarte demnă. Or, nicăieri, în nici un document, nu găsim dreptul de a muri; găsim dreptul la viaţă, dreptul la sănătate. A doua premisă greşită de la care se pleacă este că totdeauna poţi să evaluezi corect prognosticul unei boli. A treia premisă greşită este aceea că o persoană care are o boală gravă, însoţită de dureri, este şi responsabilă 100% cu privire la suferinţă şi la dreptul la viaţă şi la moarte. Gândiţi-vă că, numai în momentul unei simple dureri de dinţi, nu prea mai poţi să raţionezi corect. În fine, ultima premisă greşită este că, în cazul anumitor afecţiuni, pacienţii au dureri insuportabile, care nu pot fi controlate.

Toate aceste premise sunt greşite, pentru că noi nu putem să facem un prognostic al unei boli; ţine de individualitate. Poţi să-i spui pacientului că mai are trei luni de trăit şi el poate să mai trăiască trei ani. A doua chestiune e faptul că, în acest moment, durerea poate să fie controlată şi, în al treilea rând, avem în vedere progresul care se înregistrează în rândul ştiinţelor medicale – boli pe care acum le declarăm incurabile ar putea deveni curabile într-un interval foarte scurt de timp.

Eutanasia nu poate fi acceptată în lumea medicală din mai multe motive, spune dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România şi preşedinte al Comisiei de Bioetică din cadrul Ministerului Sănătăţii. Există un principiu în etică: poţi să sacrifici partea, ca să salvezi întregul. Or, aici, sacrifici întregul şi nu salvezi nimic. Apoi, este o soluţie radicală, pentru care nu mai ai cale de întoarcere. De asemenea, există posibilitatea abuzului. Medicii sau cei care apreciază cazul nu sunt îngeri; pot să existe interese sau pot să existe abuzuri. Pot să încalce principiile profesiei medicale, în virtutea cărora medicul este dator a prelungi viaţa. Mâna care vindecă nu poate să fie aceeaşi cu mâna care ucide.

Eutanasia ar introduce un climat de neîncredere între medici şi pacienţi. Mai ales în zilele noastre, când actele medicale sunt foarte scumpe, poate să apară suspiciunea că medicul determină pacientul să dorească eutanasia, pentru a face economie.

Oamenii în suferinţă au nevoie de îngrijire paliativă, nu de eutanasie

Eutanasia a apărut ca răspuns la neputinţa sau dezinteresul în a oferi bolnavilor în stări terminale îngrijiri optime. Chiar dacă nu mai există nici un tratament disponibil în oprirea progresului bolii, rămâne întotdeauna posibilitatea unei îngrijiri şi a unui bun control al simptomelor. Mai important decât boala în sine este cum percep eu boala aceasta. Aşadar trebuie cultivată atitudinea mentală pozitivă.

Medicina modernă dispune de nenumărate mijloace de a ameliora suferinţa fizică. Un exemplu excelent de îngrijire a bolnavilor şi bătrânilor în suferinţă este modelul de tip hospice din Anglia. Modelul a fost preluat şi în România, sub denumirea de îngrijire paliativă. Terapia paliativă nu înseamnă numai tratament medical, ci este o îngrijire amplă – emoţională, psihică, fizică şi spirituală – de care au atâta nevoie aceşti oameni suferinzi.

Credinţa în purtarea de grijă a lui Dumnezeu îl cheamă pe creştin să abordeze pozitiv nu doar sănătatea sau fericirea, dar şi boala, durerea sau necazul. Dumnezeu nu îngăduie relele pentru a-l vătăma sau a-l slei de puteri, ci pentru ca acesta să dobândească folos sufletesc şi să se întărească. Este suficient ca el să nu îşi privească viaţa având drept unic etalon plăcerea şi sănătatea trupească, ci să aibă în vedere şi dimensiunea ei spirituală. „Când sunt slab”, scrie Sfântul Apostol Pavel, „atunci sunt tare”. „Nu cunoaşteţi câtă răsplată aduce boala în inima celui care o acceptă mulţumit şi slăvindu-L pe Dumnezeu – spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nimic nu este egal cu răbdarea bolii din punct de vedere al desăvârşirii duhovniceşti, deoarece aceasta este regina virtuţilor şi cea mai valoroasă coroană a creştinilor”.

Moartea bună sau rea

Moartea bună sau rea nu este determinată în cele din urmă de forma ei exterioară, de uşurinţa sau greutatea cu care survine, ci de starea interioară cu care o abordează omul. Moartea bună nu este totdeauna uşoară, nici moartea uşoară nu este totdeauna bună. Sunt relevante întrebările formulate pe această temă de către Sfântul Ioan Gură de Aur: „Oare a fost rea moartea lui Ioan, fiindcă i s-a tăiat capul, sau a lui Ştefan, fiindcă a fost omorât cu pietre, sau a Mucenicilor, că şi-au sfârşit viaţa în chinuri?” Şi răspunde el însuşi: „Rea nu este moartea aceasta, ci moartea în păcat”.

Biserica Ortodoxă, spunea teologul grec Georgios Mantzaridis, consideră că orice moarte pe care o provoacă laşitatea omului de-a înfrunta greutăţile vieţii este necredinţă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De asemenea, consideră drept „contrară deontologiei şi jignitoare la adresa slujirii medicale” şi orice faptă care nu contribuie la prelungirea vieţii, ci grăbeşte moartea. În învăţătura Bisericii, viaţa şi moartea creştinului nu îl privesc doar pe el însuşi, ci au directă legătură cu semenii lui şi, întâi de toate, cu Dumnezeu Însuşi. Astfel, viaţa şi moartea nu sunt aşezate sub prisma drepturilor individuale, ci în cadrul comuniunii cu Dumnezeu şi cu aproapele.

Când nu există nădejde pentru viaţa de după moarte şi toate sunt abordate în perspectiva imediată şi în mod eudemonistic (fericirea este privită ca scopul suprem al vieţii omeneşti), atunci acceptarea eutanasiei este de la sine înţeleasă. Dar când există credinţa în Dumnezeu şi în viaţa de după moarte sau, cu atât mai mult, când viaţa aceea este considerată ca fiind cea adevărată, iar cea de acum ca un stadiu pregătitor, atunci nimic nu poate duce la tăgăduirea valorii ei şi la întreruperea ei voluntară prin oricare din formele de eutanasie.

Pr. Alexandru Stanciu

(preluat de pe http://apostolatintarafagarasului.blogspot.com/)